Build Solid Ground/Budujme udržateľné sídla

Je to celosvetový trend, ktorý sa nevyhol ani Slovensku. Ľudia sa sťahujú do miest. To je, samozrejme, v priadku, ale len v tom prípade, ak je na to spoločnosť pripravená.  Urbanizácia, ako jeden z najdôležitejších transformačných trendov 21.  storočia, totiž so sebou prináša mnohé problémy a výzvy.

Milióny ľudí na svete žijú napríklad v strachu, že prídu o svoje domovy. Ich práva na nehnuteľnosti totiž nie sú zdokumentované a tak im neustále hrozí, že stratia strechu nad hlavou.

Extrémna chudoba viac ohrozuje ženy ako mužov a ženy sú tiež tie, ktoré majú väčšie problémy s bývaním. Odstránenie rozdielov medzi pohlaviami – aj pokiaľ ide o práva na pôdu – sú rozhodujúce v boji za odstránenie extrémnej chudoby.

SCKR spolu s partnermi preto realizuje tento projekt, ktorý reaguje na potrebu vzdelávať Európanov o rozvojových témach a riešeniach pre udržateľné bývanie. Našou parketou bude predovšetkým oblasť globálneho vzdelávania v tejto oblasti. Zameriame sa na pedagógov, ale aj verejnosť.

Pripravíme študijné materiály s témami ako právo na pôdu, rodová rovnosť, či znižovanie chudoby. A tak ako v iných našich projektoch súvisiacich s globálnych vzdelávaním, budeme vysvetľovať súvislosti a prepojenia medzi Európou a globálnym juhom – teda rozvojovými krajinami Afriky, Strednej a Latinskej Ameriky a Ázie.

Projekt Build Solid Ground je financovaný Európskou úniou, bude realizovaný tri roky v jedenástich európskych krajinách, Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Írsku, Poľsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španielsku a Veľkej Británii, ako aj v niektorých krajinách mimo Európy.