09/03/2017

Nenechávajte 2 percentá z vašich daní štátu! Dajte ich na dobrú vec!

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj vaše 2 (3) percentá použije na:

     - podporu spravodlivých pracovných podmienok

    - rozvoj vzdelávania, výskumu, vedy a kritického myslenia  

    - rozumnú rozvojovú pomoc v chudobných krajinách

    - záchranu ľudí, ktorí by bez nás neprežili

   
Šírime dobré meno Slovenska v zahraničí:

    - sme lídrom v oblasti globálneho vzdelávania na Slovensku

    - podporujeme rozvojové dobrovoľníctvo

    - žiadame vlády celého sveta, aby  nedovolili porušovanie ľudských práv

    - vydávame jedinečné publikácie

    - vedieme jedinú verejnú knižnicu na Slovensku špecializovanú na globálne témy  


Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na...

Fyzické a právnické osoby, ktoré si robia daňové priznanie sami, majú čas do 31.marca.

Fyzické osoby:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pr...

Právnické osoby:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-pr...

Tlačivá:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/