Činnosti

Zelené verejné obstarávanie na Ukrajine

Projekt je iniciatívou na podporu praktickej implementácie environmentálneho hľadiska do verejného obstarávania na Ukrajine, na základe skúseností zo Slovenska, v rámci požiadaviek stanovených EÚ.

Zmeň svoje topánky

Požadujeme dodržiavanie etických, udržateľných a transparentných princípov v obuvníckom priemysle. Aktivujeme občanov, aby ich zaujímalo, v akých pracovných podmienkach sa vyrobili topánky a iné kožené výrobky dennej potreby.

Stop Mad Mining

Mnohé minerály sa ťažia v rozvojových krajinách za cenu porušovania ľudských práv, využívania detskej práce alebo dokonca podpory vojnových konfliktov. Chceme, aby európski výrobcovia takéto mineráli nepoužívali.

Fit for fair

Našim cieľom je prispieť k zlepšeniu postavenia pracovníkov v textilnom priemysle, v ktorom sú často životné podmienky na hranici otroctva.

Connect!

Pomáhali sme rozvíjať spoluprácu a dialóg po nie celkom zaužívanej osi – Východ/Západ/Juh. Upozorňovali sme tiež na genderový aspekt rozvojovej spolupráce, na ktorý sa pri rozvojových projektoch zabúda.

Ryža z Uzgenu

Podporou podnikania sme pomohli odstraňovať chudobu v Kirgistane. Učili sme domácich pestovať a spracúvať tradičnú kirgizskú odrodu ryže, ako aj obchodovať s ňou.

Zamestnávateľ ústretový k rodine

Na Ukrajine sme spolu s tamojšou neziskovou organizáciou Women’s Prospects (Nádej pre ženy) zorganizovali súťaž, ktorá hľadala firmy ústretové k rodine. Cieľom bola podpora takéhoto prístupu zamestnávateľov.

Budujme udržateľné sídla - Build Solid Ground

Je to celosvetový trend, ktorý sa nevyhol ani Slovensku. Ľudia sa sťahujú do miest. To je, samozrejme, v priadku, ale len v tom prípade, ak je na to spoločnosť pripravená. Urbanizácia, ako jeden z najdôležitejších transformačných trendov 21. storočia, t

S.A.M.E. World

Chceme zvýšiť povedomie európskych občanov o vzťahu medzi globálnym Juhom a globálnym Severom, so zameraním sa na environmentálnu spravodlivosť a udržateľný spôsob života. Prostredníctvom inovatívnych metód motivujeme študentov a učiteľov.

eDucate

S partnermi zo šiestich európskych krajín sme vytvorili kurz e-moderácie a e-learningu. Je určený pre lektorov rôznorodého zamerania. Na konci kurzu účastníci dokážu úspešne vytvárať vlastné e-learningové kurzy a tým obohatiť svoju vzdelávaciu prax.

CENGR

Cieľom projektu bolo posilniť zavádzanie globálneho vzdelávania do formálneho vzdelávacieho systému, budovať kapacity na tomto poli a podporovať globálno-vzdelávacie štruktúry.

GERC_net

Dôležitým výsledkom projektu bolo založenie Informačného centra globálneho vzdelávania – špecializovanej verejnej knižnice zameranej na globálne vzdelávanie. Internetová stránka knižnice je súčasťou tohto portálu.

Eustory

Eustory je súťaž z novodobej histórie pre študentov stredných škôl. Jej hlavným cieľom je podpora vzájomného porozumenia a tolerancie medzi mladými Európanmi prostredníctvom poznania histórie svojej krajiny, ako aj histórie ostatných európskych štátov.

Global E-learning

Global E-learning je vzdelávací projekt zameraný na využívanie moderných vzdelávacích technológií. Cieľom bolo vytvoriť online platformu www.monda.eu poskytujúcu možnosť vzdelávania sa o globálnych súvislostiach v 9 jazykoch Európskej únie.

Globálne vzdelávanie na základných školách

Podstatou projektu bola implementácia Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie. Zameriaval sa na tvorbu metodických materiálov pre učiteľov a pracovných listov pre žiakov základných škôl. Snažili sme sa učiteľom zjednodušiť prístup k informáciám.

Ich očami, očami nás

Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie verejnosti o problémoch, ktorým čelia ženy v rozvojových krajinách východnej Európy, Zakaukazska, Strednej Ázie a Balkánu.

Knižnica a informačné centrum

Informačné centrum globálneho vzdelávania (Libraria) je verejná knižnica špecializovaná na globálne témy, medzi ktoré patrí napríklad globalizácia, ľudské práva, migrácia, multikulturalizmus, či trvalo udržateľný rozvoj.

Skauti myslia globálne

SCKR je súčasťou medzinárodného projektu, ktorý obohatí naše vzdelávanie o aktuálne globálne témy. Spolu s ďalšími desiatimi organizáciami zo siedmich krajín EÚ poskytujeme skautským vodcom a radcom užitočné informácie týkajúce sa globálnych tém.

SUSY

SUSY je sieť 26 organizácií z 23 európskych krajín, ktoré sa zameriavajú na boj proti chudobe a podporu lokálnych aktérov a projektov sociálnej a solidárnej ekonomiky. Projekt prezentuje príklady solidárnej ekonomiky.