19/02/2016

Stane sa e-learning stabilnou zložkou internej vzdelávacej praxe aj v slovenských organizáciách? Zavedú slovenské vysoké školy ucelené e-learningové programy ako plnohodnotnú súcasť svojho vzdelávacieho programu?