14/03/2016

E-learning je vzdelávanie budúcnosti

E-learning je mimoriadne zaujímavou formou vzdelávania, no na Slovensku o ňom máme nízke povedomie. Aj to zaznelo na záverečnej konferencii projektu eDucate, ktorú zorganizovalo Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia štátnej správy, mimovládnych organizácií, univerzitného prostredia aj mládežníckych združení.

Povedali o e-learningu:

Matej Gajdoš, Slovenský skauting

„Pozval nás Richard Klimeš z SCKR – náš inštruktor, ktorý nás vzdeláva. E-learning má podľa mňa do budúcna veľký zmysel, najmä kvôli mladým ľuďom. Je ľahko prístupný a tak sa môžu jednoducho  dostať k množstvu vedomostí. Ja sám som už som absolvoval e – learningový kurz ohľadom financií a myslím, že ma veľmi obohatil. Podľa mňa sa tento druh vzdelávania dá najviac využiť v oblasti výchovy mládeže a to najmä ohľadom vzdelávania o globálnych témach.“

Miroslava Klempová, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (odbor celoživotného vzdelávania)

„Oslovilo ma to ako potenciálna nová metódy, ktorú by sme mohli využiť nielen my, na našom odbore, ale vlastne v školstve vo všeobecnosti. Často dostávame pozvánky zo zahraničia na rôzne webináre. Myslím si, že je to zaujímavá metóda, ktorá má čo ponúknuť v aktuálnom storočí. Je tu obrovský potenciál. Najmä deti a mladí sa sústreďujú iným spôsobom a nestačí im už len čítať knihy. Ich mozog si takto zapamätá viac.“

Lucia Meisnerová, spoločnosť Hemisféry

„My vydávame audioučebnice angličtiny a nemčiny, je to forma dištančného vzdelávania. Venujeme sa tomu od roku 98 a sem som prišla preto, lebo ma zaujíma aké sú trendy v tom dištančnom vzdelávaní. E-learning je veľmi zaujímavý najmä pre ľudí, ktorí nie sú v blízkosti nejakého kurzu alebo školy. Internet umožňuje jednoduchý a rýchly prenos informácií. Sama som navštívila niekoľko takýchto kurzov, v zahraničí sú totiž bežné.“

Katarína Pišútová, Univerzita Komenského

„Na slovenských univerzitách je nízke povedomie o e- learningu a tak je oň aj malý záujem. Učitelia majú slabú motiváciu, aby ho presadzovali. Nedostávajú na to granty, technická podpora je navyše tiež pomerne zlá. Pritom už máme niekoľko príkladov toho, že e-learning je veľmi dobrou formou a je  výhodný pre školy aj pre študentov. Napríklad na katedre etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty pre 6 rokmi odišla prednášateľka na materskú dovolenku a nemohli za ňu nájsť náhradu. Učila teda z domu prostredníctvom internetu a spokojní boli študenti aj škola.“