17/03/2016

Je nevyhnutné zmeniť spôsob vzdelávania!

 

Udalosti posledných dní dokonale obnažili, akou katastrofou môže byť pre krajinu nekvalitný vzdelávací systém! Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj už roky poukazuje na to, že je nevyhnutné, aby sa žiaci učili v súvislostiach. Slovensku by významne pomohlo, ak by bolo globálne vzdelávanie súčasťou vyučovania na všetkých základných aj stredných školách. Školy, s ktorými SCKR spolupracuje a spoločne zaviedli globálne vzdelávanie do ich učebných osnov, si to veľmi pochvaľujú. Deti dokážu zaujať a tomu, čo ich pedagógovia učia, oveľa lepšie rozumejú.

Podrobnosti si prečítate v priloženej TLAČOVEJ SPRÁVE.