18/02/2016

Konferencia o e-learningu na Slovensku

Stane sa e-learning stabilnou zložkou internej vzdelávacej praxe aj v slovenských organizáciách? Zavedú slovenské vysoké školy ucelené e-learningové programy ako plnohodnotnú súcasť svojho vzdelávacieho programu? Prenikne e-learning do neformálneho vzdelávania mládeže?
Na tieto otázky budeme hladat odpoved spolu s vami na záverecnej konferencii projektu “eDucate” spojenej s workshopom.

Kedy? 10. marca 2016 v Bratislave

Viac infomrácií nájdete tu: pozvánka

Prihlášku si vytlačte tu: prihláška

Online video stream nájdete tu: online konferencia