19/02/2016

Konferencia o e-learningu na Slovensku

Stane sa e-learning stabilnou zložkou internej vzdelávacej praxe aj v slovenských organizáciách? Zavedú slovenské vysoké školy ucelené e-learningové programy ako plnohodnotnú súcasť svojho vzdelávacieho programu? Prenikne e-learning do neformálneho vzdelávania mládeže?
Na tieto otázky budeme hladat odpoved spolu s vami na záverecnej konferencii projektu “eDucate” spojenej s workshopom.

Ku konferencii sa môžete pripojiť kdekoľvek budete! Stačí vám prístup na internet. Pýtajte sa online európskych odborníkov na e-learning a diskutuje s nimi. Stačí kliknúť na PRÍSTUP.

Konferencia sa uskutoční: 10. marca 2016 v Hoteli Sorea v Bratislave

Viac infomrácií nájdete tu: pozvánka

Prihlášku si vytlačte tu: prihláška