02/04/2015

„eDucate – kurz e-learningu a e-moderácie“ - tréning trénerov

 

POZVÁNKA NA ÚVODNÝ SEMINÁR

 

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj (SCKR) Vás pozýva na úvodný 2-dňový seminár v rámci kurzu eDucate – tréning trénerov. Cieľom úvodného seminára je informovať o kurze a poskytnúť úvodný prehľad o e-learningu, jeho metódach a nástrojoch.

Dátum a čas konania:                       9.-10.4.2015, 9.00 – 16.00
Miesto konania:                                 SCKR, Pražská 11, Bratislava

 

PROGRAM

Deň 1, 9. 4.2015
 

9:00 – 9:30     
    

Privítanie, úvod a ciele seminára

9:30 – 10.30
    

Úvod do kurzu e-learningu a e-moderácie (prezentácia)

10.30 – 10:45
    

Prestávka s občerstvením

10.45 – 12.15
    

Rozdiely medzi e-learningom a offline učením

(práca v skupinách, diskusia a prezentácie)

12.15 – 13.00
    

Obed

13:00 – 14:30
    

Kto a aki su učiaci sa e-learningu

Úloha školiteľa / moderátora e-learningu

(práca v skupinách, diskusia a prezentácie)

14:30 – 14:45
    

Prestávka s občerstvením

14:45 – 15:45
    

Typy e-leraningových programov a vhodnosť ich použitia

(práca v skupinách, diskusia a prezentácie)

15:45 – 16:00
    

Záver dňa 1

    


Deň 2, 10. 4.2015
    


9:00 – 9:30     
    

Reflexia dňa 1, vysvetlenia a otázky

9:30 – 10.00
    

E-learningová platforma (prezentácia)

10.00 – 10:30
    

Nástroje e-learningu  (prezentácia)

10.30 – 10:45
    

Prestávka s občerstvením

10.45 – 12.15
    

Nástroje e-learningu  (práca v skupinách, diskusia a prezentácie)

12.15 – 13.00
    

Obed

13:00 – 14:30
    

Tvorba vzdelávacieho materiálu

Príprava skriptu e-learningového kurzu

(práca v skupinách, diskusia a prezentácie)

14:30 – 14:45
    

Prestávka s občerstvením

14:45 – 15:45
    

Otázky a odpovede, diskusia, sumarizácia a ďalšie kroky

15:45 – 16:00
    

Záver seminára a odporúčania k samoštúdiuV prípade otázok alebo pre ďalšie informácie  neváhajte kontaktovať projektového koordinátora Martina Kamenského prostredníctvom e-mailu (kamensky@sccd-sk.org), alebo navštívte našu webstránku: www.sccd-sk.org.