Aktuality

07/06/2018

Odborná porota v zložení PhDr. Ivan Kamenec, CSc. a Mgr. František Neupauer, PhD rozhodla, že víťazmi 13. ročníka EUSTORY s témou KREHKOSŤ SLOBODY sú nasledovní študenti/študentky: