ČO JE TO EUSTORY

EUSTORY je súťaž z novodobej histórie pre študentov stredných škôl. Jej hlavným cieľom je podpora vzájomného porozumenia a tolerancie medzi mladými Európanmi prostredníctvom poznania histórie svojej krajiny, ako aj histórie ostatných európskych zemí.

Na Slovensku sme súťaži pridali aj globálnu dimenziu, keď každoročnú dejepisnú tému prepájame s niektorou z globálnych tém. Príkladom môže byť téma 7. ročníka, kedy študenti písali práce na tému multikultúrne spolužitie na Slovensku, či 8. ročníka, v rámci ktorého pripravili štúdie o meniacom sa postavení mužov a žien v slovenskej spoločnosti.

Autorom tejto myšlienky je nadácia Körber-Stiftung z Hamburgu. Od roku 2001, kedy Združenie EUSTORY, tvorené dnes už organizáciami z 20 európskych krajín, vzniklo, sa do programu zapojilo  vyše 90 000 mladých  ľudí z rôznych krajín Európy.

Slovensko sa pridalo do súťaže v roku 2003, kedy je organizovala Vzdelávacia nadácia Jana Husa. Po zániku jej pobočky na Slovensku sa organizácie súťaže ujalo Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj.