Ročník 2003 - Výber z víťazných prác študentov EUSTORY