Ročník 2004 - Výber víťazných prác študentov EUSTORY