Ročník 2005 - Výber z víťazných prác študentov EUSTORY