Ročník 2008 - Výber víťazných prác študentov EUSTORY