ROK 2020 POKRAČUJE S TÉMOU „BOŽIE MUKY“

13/01/2020

31. marec 2020 je posledným dňom na odovzdanie študentských prác s témou „Božie muky“, s podtitulom „príbeh malej architektonickej stavby v kontexte udalostí miesta a života miestnych obyvateľov“. Je to téma, ktorá nebola ešte v kontexte stredných škôl na Slovensku vyhlásená a ako sme boli informovaní z európskej úrovne EUSTORY (www.eustory.eu), ani v žiadnej inej krajine, ktorá je súčasťou EUSTORY siete.

Božie muky sú unikátne pamiatky, svedkovia nedávnej minulosti, ku ktorým sa viaže vždy zaujímavý a dôležitý príbeh miestnej komunity. Bohužiaľ, ani na Slovensku sa im nevenuje systematická pozornosť. A my to chceme spolu s vami zmeniť. Tešíme sa na vaše práce!

Informácie o súťaži: https://www.sccd-sk.org/sites/default/files/eustory_usmernenie_jun_2019_0.pdf

Ak ste nestihli poslať prihlášku, nevadí, pošlite hotovú prácu.