Víťazi 13. ročníka EUSTORY

07/06/2018

Odborná porota v zložení PhDr. Ivan Kamenec, CSc. a Mgr. František Neupauer, PhD rozhodla, že víťazmi 13. ročníka EUSTORY s témou KREHKOSŤ SLOBODY sú nasledovní študenti/študentky:

1. miesto - Natália Šlesárová a Simona Böhmová s prácou "Odsúdený režimom"
2. miesto - Miroslava Šarköziová s prácou "Byť Róm znamená byť slobodný"
3. miesto - Alexandra Melušová a Veronika Kašová s prácou "Uväznený človek, slobodná viera"


Tím EUSTORY udeľuje ešte zvláštne ocenenia s prihliadnutím na dodaný materiál
Romanovi Debnárovi za prácu "Príbeh čestného kňaza (ak bol človek pevný v kramflekoch, dalo sa) a
Patrikovi Líškovi za prácu "Na rozhraní - príbeh z obdobia kolektivizácie".

Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme pekne všetkým zúčastným, ich skvelým pedagógom, ako aj odbornej porote.

Slávnostné oceňovanie víťazov sa bude konať dňa 22. júna 2018 od 10:00 do 14:00 v Bratislave, v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí na Hlbokej ulici č. 2. Víťazi, ale aj ďalší ctení hostia dostanú pozvanie mailom. Slávnosť sa bude konať pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO.

Tešíme sa na stretnutie!