Víťazné fotografie EUSTORY

22/06/2016

Víťazné fotografie EUSTORY

Tohtoročná súťaž EUSTOTY bola atypická. Skladala sa z dvoch častí – naratívnej a  fotografickej. V druhej časti vybrala porota 30 fotografií, z ktorých desať najlepších bude na jeseň vystavených na verejnom priestranstve v Bratislave.

Tu je ZOZNAM 30 fotografií. Autori týchto fotiek môžu v najbližších dňoch očakávať, že ich vyzveme, aby poslali buď originály, alebo kópie vo vysokom rozlíšení.