Marketingové materiály

Informačné materiály pre multiplikátorov a verejných činiteľov

  • Návod pre novinárov ako písať o rozvojových témach; jednu tému zameranú na dôstojnú prácu pripravil Peter Ivanič; projektový tím a kontakty naň sú súčasťou návodu; dostupné online
  • Aktuálne listy k rozvojovej spolupráci – Peter Ivanič; Dôstojné pracovné podmienky: aby za nás neplatili účty iní; Platforma MVRO; 2014; dostupné online

Vzdelávacie materiály