01.11.2012

Projekt s názvom Global E-learning je vzdelávací projekt, ktorým by sme chceli vstúpiť do sveta moderných vzdelávacích technológií. Cieľom tohto projektu je vytvoriť online globálno-vzdelávaciu platformu www.monda.eu poskytujúcu možnosť vzdelávania sa o globálnych súvislostiach pre širokú viac či menej zainteresovanú verejnosť v 9 jazykoch Európskej únie.