23/09/2019

Do Librarie pribudli tri knihy súvisiace s mestským urbanizmom

Život v mestách a problematika dôstojného bývania sú témy, ktoré stála viac rezonujú. Je totiž celosvetovým trendom, že sa ľudia vo veľkom sťahujú do miest a tie často na tento nápor nie sú pripravené. Urbanizácia, ako jeden z najdôležitejších transformačných trendov 21. storočia, totiž so sebou prináša mnohé problémy a výzvy.

Publikácia „Global Dimension in Housing. Approaches in Design and Theory from Europe to the Pacific Rim“ ponúka konkrétne príklady dobrého a súčasne finančne dostupného bývania. Ako sa dajú riešiť problémy Londýna, Bombaja či Pekingu? Táto publikácia by mohla byť inšpiratívna pre architektov, plánovačov, developerov, sociológov, umelcov, predstaviteľov miestnych samospráv, politikov, ale tiež zainteresovanú verejnosť. 

Kniha „Urban Planning in the Global South (Conflicting Rationalities in Contested Urban Space)“ sa venuje aktuálnej kríze v rýchlo rastúcich mestách globálneho Juhu. Autori ponúkajú svoj pohľad na teóriu plánovania. Tvrdia, že je potrebná výrazná zmena v teórii a praxi urbanistického plánovania. Na niekoľkých príkladoch demonštrujú konflikt medzi ambíciami štátnych plánovačov a chudobou v chatrčiach. 

Do tretice nám pribudla aj publikácia „Concepts in Urban Transportation Planning: The Quest for Mobility, Sustainability and Quality of Life“. Je vlastne úvodom do problematiky mestskej dopravy a ponúka riešenia na vytvorenie udržateľnej mobility. Autor diskutuje o sociálnych, zdravotných a ekonomických dôsledkoch autocentrickej dopravy a možných politických opatreniach na ich riešenie.