Libraria – Informačné centrum globálneho vzdelávania 

Libraria je verejná knižnica špecializovaná na takzvané globálne témy, medzi ktoré patria napríklad klimatické zmeny a životné prostredie, ľudské práva, migrácia, ľudské sídla, chudoba, zdravie, rodová problematika, ako aj trvalo udržateľný rozvoj, kritické myslenie, politologické materiály, medzinárodné právo, filozofia, geografia, náboženstvá, a pod.

Libraria má v depozitári tlačené materiály – knihy, štúdie, zborníky, materiály v digitálnej verzii, audio a video nahrávky, hry, pracovné vzdelávacie materiály, plagáty, fotografie.

Okrem klasických výpožičných služieb Libraria poskytuje aj poradenstvo a priestor pre diskusie, prezentácie nových zdrojov, podujatí a literatúry.