DIGITALIZÁCIA JE TRENDOM AJ VO VZDELÁVANÍ

06/11/2014

Futurológovia a pedagogická verejnosť sa zhodujú, že digitalizácia vzdelávania je trendom budúcnosti. Jej vzostup sa nedá prehliadnuť. Tvorcovia e-learningov využívajú možnosti webu 2.0, ako aj fakt, že digitálne kompetencie sa stali jednou zo základných schopností dnešného človeka.

Budúcnosť je dnes

Popularita e-learningového vzdelávania vychádza z podstaty súčasného uponáhľaného sveta. Svojou flexibilitou totiž e-learningy umožňujú vzdelávať sa oveľa širšej škále záujemcov v porovnaní s klasickým vzdelávaním, ktoré je náročné napríklad na dopravu na miesto konania či časové obmedzenia. Pre lektorov je to však celkom nová oblasť vyžadujúca si nové metodické postupy a predovšetkým nové technické zručnosti.

Kurz pre lektorov

Keďže vzdelávací proces sa dnes už nemusí odohrávať niekde v kamennej učebni, ale celý sa môže premiestniť do virtuálneho priestoru, sú lektori nútení získať nové schopnosti, schopnosti umožňujúce im úspešne konkurovať na kompetitívnom vzdelávacom trhu. Toto je bod, v ktorom nastupuje kurz pre lektorov eDucate. Kurz vznikol s cieľom vytvoriť školiaci program e-moderácie a e-learningu pre lektorov rôznorodého zamerania. Záujemcom má ambíciu ukázať širokú paletu e-learningových postupov, synchrónnych aj asynchrónych, od tých jednoduchších po zložitejšie.

Unikátna príležitosť

Vďaka kurzu eDucate budú e-lektori či e-moderátori (názov tejto profesie dosiaľ nie je ustálený – aj to vypovedá o tom, že ide o novinku) schopní nasledovať najnovšie trendy vo vzdelávaní a držať tak krok s dobou. Keďže momentálne na trhu nie je dostupný kurz pre lektorov kombinujúci e-moderáciu a používanie rôznych webových nástrojov, ide v prípade eDucate o unikátnu príležitosť, ktorú si netreba nechať ujsť.

Cieľ: konzistentná úroveň poznatkov naprieč Európou

Partnerské organizácie a firmy pôsobia v šiestich európskych krajinách, pričom všetky sa systematicky venujú práve aj e-learningovému vzdelávaniu. Takouto cezhraničnou spoluprácou chceme podporiť konzistentnú úroveň poznatkov a schopností naprieč Európou. Aby sme dosiahli tento cieľ, realizujeme 30 mesiacov trvajúci projekt, od novembra 2013 do apríla 2016. Počas projektového cyklu by sme mali zrealizovať nasledovné kroky:

  • príprava tréningového programu / kurzu – e-moderácie a e-learningu
  • realizácia pilotného kurzu
  • vytvorenie finálnej verzie kurikula kurzu eDucate
  • nastaviť konkrétne štandardy kvality
  • vytvorenie e-learningovej platformy v štyroch jazykoch
  • vytvorenie podporného nástroja k ďalšej asistencii účastníkom kurzu
  • možná certifikácia kurzu na národnej úrovni

Benefity

Už v blízkej budúcnosti sa stane bežným výučba s nízkymi či nižšími nákladmi, nezávislá od času a priestoru. Vzdelávanie online nebude dostupné len na vysokých školách, ale aj pre širokú škálu ďalších cieľových skupín. Organizácie a lektori zaoberajúci sa vzdelávaním dospelých si budú môcť ponukou e-learningov rozšíriť svoje portfóliá v oblasti ich špecializácie. V tomto kontexte chce kurz eDucate zvýšiť kvalitu výučby v oblasti online seminárov a webinárov.

Partneri zapojení do projektu

V projekte spolupracujú siedmi partneri z rôznych európskych krajín, hlavným partnerom je rakúska firma EB projektmanagement GmbH. Ďalší partneri sú e-learningová platforma Studystar z Rakúska, súkromná vysoká škola B2 zo Slovinska, organizácia EOS z Rumunska, spoločnosť BFZ z Nemecka a organizácia Hellenic Adult Education Association z Grécka.

  • Tlačová správa na stiahnutie tu…