Medzinárodná koalícia mimovládnych organizácií predstavila kampaň ‘Change your Shoes’, ktorá chce zmeniť obuvnícky priemysel

09/09/2015

INFORMÁCIA PRE MÉDIÁ 

Bratislava, 9. septembra 2015

Medzinárodná koalícia mimovládnych organizácií predstavila kampaň ‘Change your Shoes’, ktorá chce zmeniť obuvnícky priemysel

Obyvatelia celého sveta sa môžu aktívne zapojiť do kampane prostredníctvom mobilnej aplikácie a zúčastniť sa virtuálneho pochodu do Bruselu

Koalícia 18 mimovládnych organizácií z Európy, Indie a Číny, ktoré sa venujú problematike ľudských práv, práv zamestnancov a ochrane životného prostredia, predstavila globálnu kampaň ‘Change your Shoes’. Cieľom kampane je zvýšenie transparentnosti dodávateľských reťazcov výrobcov obuvi, zlepšenie pracovných podmienok pracovníkov a zvýšenie ich miezd, nájdenie systémového a legislatívneho  riešenia dodržiavania ľudských práv v obuvníckom priemysle, ako aj zvýšenie záujmu spotrebiteľov o pravdivé informácie týkajúce sa pôvodu a produkcie obuvi.

Ako súčasť kampane ‘Change your Shoes’ uskutočnila začiatkom tohto roka agentúra Nielsen prieskum v 20 európskych krajinách. Z prieskumu vyplynulo, že polovica Európanov má málo alebo žiadne informácie o výrobe topánok, hoci práve obuvnícky priemysel za posledné roky výrazne narástol. Dôkazom je produkcia topánok v roku 2013, kedy bolo vyrobených viac ako 22 miliárd párov topánok, z ktorých 87% bolo vyrobených v Ázii. Prieskum rovnako ukázal, že 63% Európanov si myslí, že Európska únia by sa mala zaoberať reguláciou tovaru importovaného na európsky trh, a to aj z hľadiska dodržiavania práv pracovníkov tovární na obuv.

“Je prekvapujúce, ako málo spotrebitelia vedia o výrobe topánok. Cieľom kampane Change your Shoes, na Slovensku pod názvom ‘Zmeň svoje topánky’, je zvýšiť povedomie verejnosti o procese výroby obuvi, dosiahnuť transparentné správanie výrobcov, dodržiavanie práv pracovníkov obuvníckeho priemyslu, ako aj presadenie prípadných legislatívnych zmien. Európska únia, ako líder inštitútu demokracie, musí prevziať aktivitu a vytvoriť jasnú reguláciu na zabezpečenie dodržiavania práv pracovníkov,“ uviedla Danica Viznerová, projektová manažérka Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj.

Súčasťou kampane je tiež predstavenie novej aplikácie, ktorá ľudí na celom svete vyzýva k účasti na virtuálnom pochode od Bruselu s cieľom prijať jasné regulačné predpisy, ktoré zabezpečia transparentnosť dodávateľských reťazcov v obuvníckom priemysle. Aplikáciu pre zariadenia iOS i Android je možné si stiahnuť už dnes na webovej stránke:http://changeyourshoes.cantat.com/

Poznámky:

·         Viac informácií o kampani Change your Shoes nájdete na webovej stránke: www.sccd-sk.org/changeyourshoes

·         Pridajte sa k nám a sledujte nás aj na www.facebook.com/zmensvojetopanky

·         Táto tlačová správa vznikla s finančnou podporou Európskej únie.

Za obsah tlačovej správy je zodpovedná organizácia Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj/Slovak Centre for Communication and Development. Tlačovú správu nemožno v žiadnom prípade považovať za oficiálne stanovisko Európskej únie k uvedenej problematike 

 

Kontakt:

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o.

tel.: +421 911 197 065

e-mail: viznerova@sccd-sk.org

 www.sccd-sk.org