Nenechávajte 2 percentá z vašich daní štátu! Dajte ich na dobrú vec!

01/03/2018

Nenechávajte 2 percentá z vašich daní štátu! Dajte ich na dobrú vec!

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj vaše 2 (3) percentá použije na:

  • rozumnú rozvojovú pomoc v chudobných krajinách
  • podporu trvalo udržateľného rozvoja a ochranu životného prostredia na Slovensku a Ukrajine
  • podporu spravodlivých pracovných podmienok na Slovensku a vo svete
  • podporu dobrej správy vecí verejných
  • rozvoj vzdelávania, výskumu, vedy

 

  • Šírime dobré meno Slovenska v zahraničí
  • sme lídrom v oblasti globálneho vzdelávania na Slovensku
  • realizujeme celoslovenskú súťaž pre stredoškolákov EUSTORY

 

  • Vedieme jedinú verejnú knižnicu na Slovensku špecializovanú na globálne témy: 
  • v rámci novej iniciatívy 2018 plánujeme vytvoriť priestor pre úplne  nové prospešné nápady a aktivity pre jednotlivcov a organizácie (kampaň Pre teba, pre mňa, pre svet)