PRŮZKUM MEZI FIRMAMI

21/10/2014

NaZemi, Praha, 20. října 2014 – Označení česká firma či český výrobce nemusí znamenat, že uvedená společnost vyrábí v ČR. Dnes zveřejněný průzkum mezi 47 českými outdoorovými a sportovními firmami ukázal, že některé společnosti se prezentují jako čeští výrobci i v případech, kdy většina jejich výrobků pochází z Asie. Spotřebitelé často nemají šanci poznat, zda všechny výrobky daného výrobce jsou opravdu vyráběné v ČR. Není rovněž jasné, zda firmy nějak řeší pracovní podmínky ve svých dodavatelských továrnách, ať už v ČR či v Asii.

Průzkum mapoval, kde firmy vyrábí a jak si hlídají pracovní podmínky při výrobě svého zboží (1). Z výsledků vyplývá, že ze 47 sledovaných firem vyrábí alespoň část produkce v ČR 37 z nich, avšak zároveň minimálně 22 firem vyrábí i v Asii. Jasným závěrem dnes zveřejněného průzkumu je, že označení „česká firma“, dokonce ani „český výrobce“ nemusí znamenat, že uvedená společnost zde skutečně vyrábí. „Z hlediska pozice na trhu vyrábí v Asii téměř všichni v první desítce hráčů podle obratu,“ uvedla koordinátorka průzkumu Anna Lazorová z organizace NaZemi. „Dohledat informace o původu produktů je pro zákazníky často nemožné, podmínky výroby, zejména té v Asii, jsou tabu. Některé firmy se pravděpodobně obávají odlivu zákazníků, kteří by zjistili, že se jejich zboží nevyrábí pouze v České republice,“ doplnila Lazorová.

Zajímavostí také je, že některé zkoumané firmy vystupují ve veřejných nákupech a zakázkách. Ví a zajímá se například Armáda ČR, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba či Horská služba, za jakých podmínek se vyrábí jimi nakupované zboží?

Ve srovnání s obdobným průzkumem z roku 2011 (2) nedošlo u mapovaných firem k téměř žádné změně jejich společenské odpovědnosti v oblasti dodavatelského řetězce. Před třemi lety však průzkum mapoval pouze 13 firem, nyní jich bylo již 47. Jenom dvě firmy, a to Alpine Pro a Direct Alpine, mají sepsané a zveřejněné etické standardy, kterými se výroba v oblasti pracovních podmínek řídí. Tyto dvě firmy vychází na české poměry v oblasti své společenské odpovědnosti při výrobě z průzkumu nejpozitivněji. V zahraničí však již řada firem vstupuje do nezávislých vícestranných iniciativ, které například dělají nezávislé audity v továrnách apod.

Většina nejen běžného, ale i outdoorového oblečení vzniká v Asii za špatných pracovních podmínek. Z celé řady výzkumů (3) vyplývá, že pracující v tamních továrnách dostávají velice nízké mzdy, které jim neumožňují důstojně se uživit a udržují je tak v chudobě. Jsou nuceni pracovat až 16 hodin denně 6 dní v týdnu. Jsou jim zadržovány mzdy, aby nemohli továrnu opustit. Odbory, které by mohly zaměstnancům pomoci řešit jejich situaci a zmírnit atmosféru strachu, jsou často potlačovány.

Obrat českého trhu s outdoorovým zbožím je více než 5,25 miliard Kč ročně. V Evropě se prodá outdoorové zboží za zhruba 275 miliard Kč.

Publikáciu si môžete stiahnuť v tomto odkaze.

Kontakt:

Anna Lazorová, NaZemi, koordinátorka výzkumu, anna.lazorova@nazemi.cz, +420 776 110 787
Gabriela Štěpánková, NaZemi, tisková mluvčí, gabriela.stepankova@nazemi.cz, +420 776 226 691

Poznámky:

(1) Kde vyrábí české sportovní firmy (průzkum NaZemi 2014): http://www.nazemi.cz/sites/default/files/pruzkum_cesky_outdoor_2014.pdf
(2) Zpráva o společenské odpovědnosti firem v outdoorovém průmyslu v rámci jejich dodavatelského řetězce (průzkum NaZemi 2011): http://www.nazemi.cz/zprava-o-spolecenske-odpovednosti-firem-v-outdoorovem-prumyslu-v-ramci-jejich-dodavatelskeho-retezce
(3) Například Výzkum u výrobců outdoorových oděvů ve Vietnamu a Číně (výzkum NaZemi 2010): http://www.nazemi.cz/sites/default/files/vyzkum-u-vyrobcu-outdoorovych-odevu-ve-vietnamu-a-cine-2010.pdf

Doplňující informace:

K průzkumu: V červnu 2014 jsme oslovili 47 firem s dotazníkem mapujícím kromě základních informací o jednotlivých společnostech i místa výroby a standardy, které se firmy zavazují dodržovat v oblasti pracovních podmínek. Dotazník vyplnilo 13 firem, chybějící data jsme doplnili z veřejně dostupných zdrojů (rejstříky, webové a facebookové stránky firem, informace z médií), telefonickým dotazováním na zemi původu u konkrétních výrobků a návštěvou prodejců. Na základě zjištěných informací jsme vytvořili jednotlivé profily firem, které jsme společnostem zaslali ke komentářům. Následně jsme profily finalizovali i s případným doplněním informací ze strany jednotlivých firem.

NaZemi prosazuje globální rozvojové vzdělávání do škol i mimo ně, zasazuje se o odpovědnost firem v jejich dodavatelském řetězci a propaguje fair trade jako účinnou podporu chudým pěstitelům a řemeslníkům ze zemí globálního Jihu. www.nazemi.cz

V říjnu 2014 vstoupilo NaZemi společně s Ekumenickou akademií do mezinárodní aliance Clean Clothes Campaign (www.cleanclothes.org). Vznikla tak česká pobočka Clean Clothes Česká republika. Česká republika se stala 17. členem aliance a NaZemi se tím připojilo k více než 250 organizacím z celého světa.