Súťaž Pre vodu 2016

10/12/2015

Ako súťaž funguje? Samosprávy, mimovládne organizácie, školy a iné subjekty prihlásili reálne problémové situácie a ty im ich môžeš pomôcť vyriešiť. Vyber si niektorú zo situácií alebo navrhni vlastný nápad. Do súťaže sa môžu zapojiť len mladí ľudia vo veku do 30 rokov. Viac informácií nájdeš v Pravidlách. Až po registrácii budeš mať možnosť vidieť podrobnejšie informácie o problematických situáciách (zadaniach). Súťažný návrh môžeš spracovať ako jednotlivec, alebo pozvi ďalších kreatívcov z iných odborov. Tím môže mať maximálne 6 členov. Súťažný návrh môžeš až do odovzdania konzultovať a upravovať. Využi kontakt na zadávateľa situácie, ktorú si si vybral alebo sa poraď s mentorom na workshopoch, prípadne individuálne. Uzávierka súťažných projektov je 22. februára 2016 o 23:59. Budeme ale radi, ak nám návrh pošleš už skôr. Do finále postúpi 6 projektov, ktoré budú autori prezentovať pred odbornou porotou. Pred finále si budeš môcť vyladiť svoju prezentáciu na prezentačnom seminári na konci marca 2016. Finále a ocenenie najlepších projektov sa uskutoční 22. apríla 2016. Víťaz získa Cenu Nestlé v hodnote 1 100 €. Druhé a tretie miesto bude ocenené finančnou odmenou v hodnote 550 € resp. 200 €. Všetky vypracované súťažné projekty budú odovzdané zadávateľom situácií. Ostáva na ich rozhodnutí, či projekt využijú a budú s tebou ďalej spolupracovať. Viac na webe http://www.sutazprevodu.sk