Aktivity sú rozvrhnuté do trojročného obdobia. Na intelektuálnych výstupoch sa pracuje priebežne. Výsledky tejto činnosti budeme publikovať v Materiáloch.

Okrem spomínanej práce a pravidelných Skype diskusiách sa partneri stretli na partnerských mítingoch v Sheffielde (január 2019) a vo Florencii (máj 2019).