Vážení pedagógovia, rodičia,

okrem vzdelávacích materiálov na medzinárodnej vzdelávacej platforme (http://edu-kit.sameworld.eu/) sme pre vás pripravili ďalšie vzdelávacie materiál v slovenčine.

Z celoeurópskej súťaže sme zozbierali  27 dobrých príkladov aktivít globálneho vzdelávania z celej Európy, nájdete ich v tomto zborníku v slovenčine alebo v angličtine.

Možno vás budú inšpirovať aktivity globálneho vzdelávania z krajín globálneho Juhu, výber 10 z nich nájdete v tomto zborníku v slovenčine alebo v angličtine.

Nápady ako pracovať so žiakmi v škole s online Pozorovateľňou environmentálnej nespravodlivosti (http://youth4ej.sameworld.eu/) nájdete v týchto 3 aktivitách s pracovnými listami:

1)            Vyšetrovanie prípadu environmentálnej nespravodlivosti

2)            Príprava blogpostu o prípade environmentálnej nespravodlivosti

3)            Diskusia s odborníkom

V Pozorovateľni sú zdieľané prípady environmentálnej nespravodlivosti z celého sveta v angličtine alebo v národných jazykoch, s ktorými môžete pracovať. Zoznam 12 prípadových štúdií v slovenčine nájdete nižsie.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac, cez náš vzdelávací materiál Edukit SAME WORLD vás iterataktívnou a hravou formou prevedie online kurz pre pedagógov, ale aj rodičov či iných záujemcov. S.A.M.E. e-learning nájdete na našej vzdelávacej platforme http://chamilo.sccd-sk.org/. Po registrácii zadaním vášho e-mailu vás oboznámi s obsahom 12 kapitol vzdelávacieho materiálu z oblasti environmentálnej spravodlivosti, zmeny klímy a environmentálnej migrácie, odporučí vás tiež na príslušné aktivity z danej oblasti pre prácu so žiakmi.