03/10/2017

Zážitková environmentálna a globálna výchova v regiónoch

Žilina, Rožňava, Trnava aj Trenčín. V týchto mestách sa ešte môžu pedagógovia prihlásiť na bezplatný workshop o tom, ako zážitkovo učiť žiakov ťažké témy. Aj environmentálna a globálna výchova môžu byť pre študentov zaujímavé. Presvedčte sa o tom. Tu je pozvánka aj s prihláškou.