S.A.M.E. WORLD 15.05.2015

S.A.M.E. WORLD

Priatelia, aký svet by ste chceli v roku 2016? Za čo treba bojovať, komu predovšetkým pomôcť? Vlani urobili aktivisti úspešné kampane, ktoré poukázali na problém kltimatických zmien, ale tiež kampane na pomoc utečencom. A čo toho roku? Tu je náš návrh, pozrite si video #sameworld.

Posted by Slovak Centre for Communication and Development on Wednesday, January 20, 2016

S.A.M.E. WORLD

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie európskych občanov o vzťahu medzi globálnym Juhom a globálnym Severom, so zameraním sa na environmentálnu spravodlivosť a udržateľný spôsob života. V rámci Európskeho roku rozvoja 2015 (#EYD2015) chceme prostredníctvom inovatívnych a zážitkových metód motivovať študentov a učiteľov ku kritickému chápaniu a aktívnemu občianstvu v oblastiach ako sú zmena klímy a environmentálna migrácia.

Aktivity, ktoré plánujeme organizovať v 10 krajinách EÚ počas 3 rokov (2015 až 2017):

• tri medzinárodné semináre (Miláno, Tartu, Sintra)

• tri medzinárodné okrúhle stoly

• bezplatná digitálna vzdelávacia sada pre učiteľov a školy

• online Multifunkčná rôznojazyčná platforma (MMP)

• hybridný kurz pre učiteľov, odborníkov a rodičov o témach environmentálna spravodlivosť a environmentálni migranti

• workshopy so študentmi základných a stredných škôl

• outdoorové aktivity so študentmi a rodinami

• divadelná hra

• online hry na hrdinov

• online Pozorovateľňa environmentálnej nespravodlivosti

• Európska súťaž o najlepšiu prax v školských osnovách pre environmentálne vzdelávanie

• zbierka najlepšej praxe na globálnom Juhu

• virálna kampaň o environmentálnej spravodlivosti

• akcie na Expo 2015 v Miláne

... a mnohé ďalšie iniciatívy na miestnej úrovni v celej Európskej únii.

Projekt realizuje 13 organizácií z 10 rôznych európskych krajín, s podporou ďalších 12 partnerov z Európy a mimo Európy.

Pridružení partneri:• Nadácia Africa Sand Dam Foundation (Keňa)• Združenie KUWUKA JDA Juventude Desenvolvimento e Advocacia Ambiental (Mozambik)• Univerzita Brunel (Veľká Británia)• Univerzita Brusel (Belgicko)• Univerzita Thessaloniki (Grécko)• Univerzita Sv. Cyrila Skopje (FYROM)• Dublin Institute of Technology (Írsko)• Oikos Východná Afrika (Tanzánia)• Združenie Rakhine Coastal Region Conservation Association RCA (Mjanmarsko)• Regional Environmental Center (Maďarsko)• Univerzita Cluj (Rumunsko)• Technická Univerzita Vilnius Gediminas (Litva)

Projekt je financovaný s podporou Európskej komisie. Tento dokument reprezentuje výlučne názor autora a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

Pre viac informácií navštívte aj náš hlavný projektový web www.sameworld.eu

Projekt bol podporený z programu rozvojovej spolupráce Slovenskej Republiky Slovak-Aid, v rámci podprogramu “Spolufinancovanie rozvojových projektov EÚ”.

 

Projekt podporili: