11. – 13.3.2015 sa v Ríme konal kick-off meeting projektu, kde sme si všetci projektoví partneri spoločne upresnili úlohy, zadefinovali pracovný plán, komunikačný plán a plán monitorovania na nasledujúce obdobie, a predstavila sa Vedecká rada projektu.

10/02/2019

Z knižnice Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj Libraria – Informačné centrum globálneho vzdelávania sme pre vás vybrali filmy vhodné pre globálne vzdelávanie na školách. Vytvorili sme k nim aktivity vhodné pre prácu so žiakmi v triede počas vyučovania.