11. – 13.3.2015 sa v Ríme konal kick-off meeting projektu, kde sme si všetci projektoví partneri spoločne upresnili úlohy, zadefinovali pracovný plán, komunikačný plán a plán monitorovania na nasledujúce obdobie, a predstavila sa Vedecká rada projektu.