Záverečný seminár projektu v portugalskej Sintre

V dňoch 25.-26. októbra sa v Sintre v Portugalsku uskutočnilo záverečné stretnutie partnerov projektu S.A.M.E. WORLD. Zhodnotili sme na ňom, čo všetko sa nám počas trvania projektu podarilo a zároveň sme toto záverečné stretnutie spojili s medzinárodným seminárom. Zúčastnili sa na ňom učitelia z rôznych krajín, ako aj zástupcovia európskych vzdelávacích inštitúcií. Spoločne sme vypracovali odporúčania, ktoré vyplynuli z projektu pre Európsku komisiu.

10/02/2019

Z knižnice Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj Libraria – Informačné centrum globálneho vzdelávania sme pre vás vybrali filmy vhodné pre globálne vzdelávanie na školách. Vytvorili sme k nim aktivity vhodné pre prácu so žiakmi v triede počas vyučovania.