27/04/2016

Stop krvavej elektronike!

Mobil, laptop, auto a aj mnohé iné predmety, ktoré denne používame, vznikajú za cenu ľudských životov! Poznáte nerast koltán? Pravdepodobne je súčasťou aj vášho mobilu a pritom jeho ťažba financuje jeden z najkrvavejších konfliktov sveta – vojnu v Demokratickej republike Kongo. Aktivisti to chcú zmeniť a preto iniciovali petíciu, aby mali európski výrobcovia povinnosť kontrolovať, či nerastné suroviny, ktoré používajú, financujú konflikty. „Petíciu podpisujú ľudia vo všetkých krajinách Európskej únie. K dnešnému dňu ju podpísalo už takmer 35 000 ľudí. Chceme na európskej úrovni dosiahnuť prijatie zákona, ktorý zabráni podpore vojny a násilia prostredníctvom získavania nerastných zdrojov. Bude vyžadovať od dotknutých firiem, aby preskúmali svoje postupy obstarávania a zaviedli monitorovacie systémy v dodávateľských reťazcoch,“ povedala pre médiá naša kolegyňa Danica Viznerová. Viac sa dozviete z TLAČOVEJ SPRÁVY.