13/03/2017

Workshop zameraný na vzdelávanie o automobilovom priemysle

V Budapešti sa vo štvrtok a v piatok 16. a 17. marca stretnú experti z krajín V4, ktorí sa špecializujú na vzdelávanie mládeže. Budú sa zaoberať zaujímavou prípadovou štúdiou, ktorá analyzovala prínosy a environmentálne dopady automobilového priemyslu v krajinách V4. Cieľom účastníkov workshopu bude pripraviť študijný materiál, ktorý zrozumiteľnou formou vysvetlí žiakom druhého stupňa základných škôl súvislosti tohto priemyslu.