Seminár o sociálnej a solidárnej ekonomike

06/04/2016

Seminár o sociálnej a solidárnej ekonomike

Solidárna ekonomika je možná! Presvedčte sa o tom na seminári, ktorý sme pripravili v rámci projektu SSEDAS - SUSY v spolupráci s Ekonomickou univerzitou a programom EDAMBA. Je súčasťou medzinárodnej konferenciepre doktorandov a post - doktorandov. Odprezentujeme tam výsledky projektu SSEDAS v krajinách V4.

Kedy? V pondelok 11. apríla 2016

Kde? Ekonomická univerzita v Bratislave

Program a hostí nájdete v POZVÁNKE.