Sociálna a solidárna ekonomika je možná aj v Európe!

03/05/2016

Sociálna a solidárna ekonomika je možná aj v Európe!

26 organizácií z 23 krajín, ktoré participujú na projekte “SUSY – SUstainable and Solidarity EconomY”, sa snažia spropagovať výrobcov a distribútorov, ktorí používajú alternatívne metódy. Sociálna a solidárna ekonomika je možná! Ba dokonca je nevyhnutnosťou, ak chceme dosiahnuť spravodlivý svet s udržateľným rozvojom. Podrobnosti čítajte v TLAČOVEJ SPRÁVE.