O projekte

Tento rozvojový projekt Zamestnávateľ ústretový k rodine sme implementovali na Ukrajine. SCKR v ňom figurovalo ako hlavný aplikujúci partner, našim partnerom bola ukrajinská nezisková organizácia  Women’s Prospects (Nádej pre ženy) so sídlom v Kyjeve.

Projekt bol financovaný z prostriedkov oficiálnej slovenskej rozvojovej pomoci (SlovakAid). S jeho implementáciou sme začali na jar roku 2008 a ukončili sme ho v júli 2009.