AKTIVITY

Cieľom projektu Uplatnenie skúseností so zeleným verejným obstarávaním zo Slovenska na Ukrajine je prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu štátnej správy a občianskej spoločnosti na Ukrajine. Špecifickým cieľom projektu je zvýšiť kompetencie štátnej správy, samosprávy a občianskej spoločnosti v Kyjevskom regióne na realizáciu zeleného verejného obstarávania (VO) a zvýšiť povedomie štátnej správy a občianskej spoločnosti na Ukrajine o úlohe a možnostiach zeleného VO pri zvyšovaní efektívnosti štátnej správy, pre udržateľný rozvoj a v boji proti zmene klímy.

Ukrajina sa zaviazala aproximovať svoj právny systém legislatíve EÚ a prijala environmentálne záväzky. Projekt reaguje na tieto záväzky, ako aj záväzky krajiny v rámci medzinárodných dohovorov a fór, vrátane Svetového Summitu Rio+20. Analýza právneho prostredia Ukrajiny z r. 2014 konštatuje, že Ukrajina má platnú legislatívu, ktorá umožňuje implementáciu zeleného VO. Táto možnosť sa však málo využíva a je potrebný tréning a zvyšovanie povedomia.

Projekt je iniciatívou na podporu praktickej implementácie environmentálnych kritérií do verejného obstarávania na Ukrajine, na základe skúseností zo Slovenska, v rámci požiadaviek stanovených EÚ. Doplňuje medzinárodné programy na politickej úrovni zamerané na podporu aproximácie práva Ukrajiny k acquis EÚ. Projekt podrobnejšie analyzuje aktuálne možnosti a prax v oblasti zeleného VO na Ukrajine. Pripravuje a zverejní podporné nástroje na realizáciu zeleného VO, vrátane online tréningového kurzu pre verejných obstarávateľov a pilotného vyškolenia verejných obstarávateľov v Kyjevskom regióne. Propagačnými aktivitami podporuje šírenie výsledkov projektu a ich využitie v celej krajine.

Projekt je financovaný z programu rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky SlovakAid.

Informáciu o projekte a plánovaných aktivitách nájdete aj na internetovej stránke našich ukrajinských partnerov tu.