Slovenská mimovládna organizácia učí Ukrajincov ekologickému verejnému obstarávaniu.

 

Verejné obstarávanie by malo byť nielen transparentné, ale obstarávatelia by mali dbať aj na ekológiu. Požaduje to tak Európska únia a v konečnom dôsledku je to výhodné pre všetkých. S touto filozofiu sa na slovenských expertov obrátili mimovládni aktivisti z Ukrajiny a požiadali ich o pomoc s praktickou aplikáciou legislatívy súvisiacej s touto problematikou na Ukrajine. Podrobnosti si prečítate v priloženej tlačovej správe.

 

Na webe projektu nájdete všetky aktuálne informácie o projekte

 

V spolupráci s ukrajinskými partnermi sme spustili webovú stránku, na ktorej budeme postupne zverejňovať získané informácie o výsledkoch projektu a to ako v ukrajinskom, tak aj v anglickom jazyku. Momentálne sme ukončili analýzu stavu a praxe v oblasti zeleného verejného obstarávania na Ukrajine, ktorá potvrdila naše predpoklady. Ukázalo sa, že legislatíva v krajine je dostatočná a umožňuje zavádzanie ekologického obstarávanie. V praxi sa však realizuje len minimálne. V tejto oblasti je potrebná osveta, čo tiež potvrdzuje správnosť zamerania projektu na budovanie povedomia a kapacít.

 

„Ekologické verejné obstarávanie prispieva k udržateľnému rozvoju. Podpora využívania zeleného verejného obstarávania je však len všeobecne deklarovaná, chýbajú špecifické kritériá a postupy ako zapracovať environmentálne požiadavky to tendrovej dokumentácie. Obstarávatelia sa obávajú použiť environmentálne požiadavky, aby pri kontrole neboli obvinení z nesprávneho postupu. Navyše na ukrajinskom trhu chýbajú „zelené“ výrobky a služby,“ zhrnula závery analýzy právna expertka ukrajinského združenia GoLocal Marta Ruda.

 

Práve v týchto oblastiach preto majú pomôcť naše materiály, ktoré sme zverejnili. Ide o preklad produktových listov EÚ a niektorých ďalších technických materiálov do ukrajinštiny, ako aj o prezentáciu existujúcich príkladov z Ukrajiny a Slovenska.

 

„Stanovenie environmentálnych kritérií pre vyhodnotenie ponúk na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality môže byť obzvlášť vhodné, ak si obstarávateľ nie je istý dostupnosťou alebo cenou environmentálnejších tovarov alebo služieb. Taktiež stanovenie environmentálnych kritérií pre vyhodnotenie ponúk dodávateľovi indikuje, že obstarávateľ uprednostňuje “zelenšie” produkty, ale ak sú pridrahé, nebudú vybrané. Je preto potrebné určiť environmentálnym kritériám a cene relatívnu váhu. Ich pomer potom poukazuje na to, koľko je obstarávateľ ochotný priplatiť za environmentálny produkt,“ upresnila Lucia Cencerová zo slovenskej organizácie Tatra Tender:

 

Analýza legislatívneho prostredia a postupov v Ukrajine pre zavedenie zeleného VO tu.

Závery z analýzy a odporúčania pre lepšie využívanie GPP na Ukrajine nájdete TU.

Prehľad súčasnej praxe využívania GPP na Ukrajine a príklady GPP zo Slovenska nájdete TU.

Brožúra projektu tu.

Fotografie propagačno-vzdelávacích materiálov našich ukrajinských partnerov nájdete nižšie.