18/06/2018

Naši ukrajinskí partneri začali školiť o zelenom verejnom obstarávaní  štátnych zamestnancov


40 štátnych zamestnancov z 11 územných samosprávnych celkov regiónu Kyjev začalo on-line školenie o základoch ekologického verejného obstarávania. Náš spoločný projekt má za cieľ vzdelávať práve ľudí zo štátnej sféry, ktorí sú zodpovední za verejné obstarávania. V rámci online kurzu sa učia, ako využívať princípy a výhody „ekologického obstarávania“.

Školenie v ukrajinskom jazyku je k dispozícii aj na online platforme http://chamilo.sccd-sk.org/


„Ide o cenovo dostupný a veľmi zmysluplný vzdelávací program, ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť verejných zamestnancov," povedal riaditeľ naše partnerskej neziskovej organizácie GoLOCAL Igor Comendo,

Kurz pozostáva z 3 prednáškových modulov, každý z nich trvá jeden týždeň. Prvý modul vysvetľuje čo je zelená obstarávacia politika, jej princípy a metódy. Druhý sa zameriava na kritériá výberu a tretí na to, ako si možno tieto kritériá nastaviť. Na konci každého prednáškového cyklu si môžu absolventi novozískané vedomosti overiť v rámci testu.

 Prečo štátni zamestnanci?

Štátne firmy a organizácie sú najväčšími zákazníkmi pri verejných obstarávaniach. Nakupujú obrovského množstvá kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, textilu, nábytku, stavebných materiálov, ale tiež si objednávajú čistiace, stravovacie, dopravné a iné služby. Ak budú dbať na to, aby bolo verejné obstarávanie „zelené“, bude to mať mimoriadne pozitívny vplyv na životné prostredie a zdravie občanov.