01/10/2018

Ukrajina žije zeleným obstarávaním

Koncom septembra sa v Kyjeve konala celonárodná konferencia s názvom „Zelené verejné obstarávanie: prenos skúseností zo Slovenska na Ukrajinu“ s účasťou predstaviteľov viacerých kľúčových ministerstiev Ukrajiny, ale aj podnikateľov, predstaviteľov miestnych samospráv a expertov. Konferencia bola bodkou za dvojročným projektom dvoch partnerov – Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj, n.o. a jeho ukrajinským náprotivkom, neziskovou organizáciou GoLOCAL. Viac sa dočítate v priloženej tlačovej správe.