Na Jarnom ekofestivale v Nových Zámkoch o zodpovednej výrobe a spotrebe

19/04/2017

Na Jarnom ekofestivale v Nových Zámkoch o zodpovednej výrobe a spotrebe

Naše dve kolegyne – Klára Tóthová a Danica Víznerová budú prednášať na tohtoročnom XXVI. Jarnom ekofestivale v Nových Zámkoch. Vypočuť si ich môžete 24. apríla v kine Mier.

Klára Tóthová bude hovoriť o globálnej výchove, o tom, čo je globálne občianstvo a priblíži nové udržateľní ekonomické modely.

Danica Vízerová predstaví projekt Zmeň svoje topánky. Porozpráva o tom, v akých strašných podmienkach sú vyrábané topánky, ktoré nosíme. Mnohí známi výrobcovia nedávajú zamestnancom ani základné mzdy.

Podrobnosti si prečítate v POZVÁNKE.