Spúšťame kampaň na podporu zamestnancov v obuvníckom priemysle

09/05/2017

Spúšťame kampaň na podporu zamestnancov v obuvníckom priemysle

Mimovládne organizácie a aktivisti vo viacerých európskych krajinách, Slovensko nevynímajúc, spúšťajú na Deň Európy kampaň na podporu zamestnancov v obuvníckom priemysle. Väčšina z nich totiž pracuje v katastrofálnych, až život ohrozujúcich podmienkach. Kampaňou Step Up (Urobme krok vpred) aktivisti žiadajú korporácie, aby sprístupnili zoznam dodávateľov a aby podnikli kroky na ochranu pracovníkov pred chemickými látkam. Chcú, aby sa s pracovníkmi zaobchádzalo spravodlivo v súlade s usmerneniami OSN. Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe.

Petíciu na podporu kampane môžete podpísať aj vy: PETÍCIA.