Zdroje

Prehľad  o svetovej  produkcii  obuvi,  o vážnych dopadoch na ľudské práva a životné prostredie

Od roku 1970 sa obuvnícky priemysel výrazne globalizuje. Produkcia obuvi v Európe sa  znížila  a presunula  do  takzvaných  nízkopríjmových krajín. Tento  informačný  materiál  poskytuje  stručný prehľad  o svetovej  produkcii  obuvi,  o vážnych dopadoch na ľudské práva a životné prostredie, ako aj návrh zmien, ktoré je potrebné urgentne vykonať. Viac sa dočítate v dokumente "Sedí Vám topánka".

Čo vedia Európania o výrobe topánok?

Znalosti Európanov, v akých podmienkach sa vyrábajú topánky, ktoré nosia, sú mizerné. Málokto vie, že aj luxusné značky pochádzajú z ázijský alebo afrických krajín, kde ich robia ľudia v príšerných podmienkach. Viac sa dočítate v dokumente "Čo vedia Európania o topánkach ?".


Štúdia o pracovných podmienkach v obuvníckom priemysle vo východnej Európe

Spotrebitelia v západnej Európe si často myslia, že „vyrobené v Európe“ je synonymom pracovných podmienok, ktoré sú lepšie než v ázijských krajinách. Nie je to však tak. V Albánsku, Bosne a Hercegovine,  Macedónsku, Poľsku, Rumunsku, ale ja u nás – na Slovensku vyrábajú zamestnanci topánky v naozaj nepriaznivých podmienkach. Viac sa dočítate v štúdii "Život na šnúrke".

Pošliapané práva zamestnancov v továrňach na výrobu topánok

Ako sa správajú k zamestnancom v spoločnosti Baťa, Deichmann, Adidas a v ďalších? Táto štúdia ponúka pohľad na stav dodržiavania ľudských práv v 23 spoločnostiach globálneho obuvníckeho priemyslu. Viac sa dočítate v dokumente "Pošliapané práva zamestnancov".